Brugge.inc - Thuis voor de innovatieve onderneming. - Volg ons op LinkedIn - Mail naar aline@brugge.inc - Of bel ons op 0472 90 19 63

x

Unieke rolstoelbesturing voor mensen met hersenverlamming

Categorieën
Start-upsGezondheidszorgProductengineering & mechatronicaInnovatie
KDS Kulak Co Move IT 2 | Brugge Inc.

Binnenkort zullen talrijke kinderen en volwassenen met een hersenverlamming zichzelf beter kunnen voortbewegen in hun rolstoel dankzij CoMoveIT Smart. Dat is het unieke besturingssysteem ontwikkeld
binnen 3 onderzoeksrichtingen van KU Leuven, waarvan er 2 gevestigd zijn in Brugge. Dat leidde meteen tot de eerste spin-off van KU Leuven Campus Brugge. Vanaf het tweede kwartaal van 2022 zouden de eerste rolstoelen met het unieke besturingssysteem op de markt zijn.

Professor Elegast Monbaliu, verbonden aan het Departement Revalidatie-wetenschappen van KU Leuven Campus Brugge, werkt al 20 jaar met kinderen met een ernstige hersenverlamming. “Het gaat om mensen met intellectuele mogelijkheden, maar hun ernstige motorische problemen beperken hun opties. Daarom hebben we de voorbije jaren met 3 onderzoeksrichtingen (bio-ingenieurs-, revalidatie- en industriële ingenieurswetenschappen) gewerkt aan de ontwikkeling van een ander besturingssysteem dat de motorische ‘lock in’ mee kan doorbreken.

‘Evidence based’

Bij dat systeem, de CoMoveIT Smart, zijn sensoren ingebouwd in de hoofdzijflappen en de voetsteunen van de rolstoel. “Door artificiële intelligentie past het systeem zich automatisch aan de gebruiker aan en niet omgekeerd. Het is een ‘evidence based’-ontwikkeling die vanuit de wetenschappelijke benadering is vertrokken. Het effect is onmiddellijk zichtbaar: eenmaal het kind doorheeft hoe het zich kan bewegen, zit het veel relaxter in de rolstoel. Dat zorgt echt voor kippenvel.”

Bij CoMoveIT, de naam van de nieuwe spin-off, werken intussen 4 mensen volop aan de commercialisering van het systeem. “Momenteel bekijken we volop welke partner in aanmerking komt voor de productie van het besturingssysteem. De rolstoel en zitting zullen samen met het CoMoveIT Smart-besturingssysteem
worden geleverd door VIGO Group, de grootste Vlaamse speler inzake technische orthopedie en gespecialiseerde rolstoeladvisering. Samen met hen werken we het distributienetwerk uit”, vertelt Frederik Vervenne, die in mei aan boord kwam en samen met prof. Elegast Monbaliu de spin-off zal leiden.

Uit intern en extern marktonderzoek blijkt dat er veel potentieel is. “Eén op de 500 kinderen wordt geboren met een hersenverlamming. 25 à 30% van hen heeft complexe bewegingsstoornissen. Het is de bedoeling om eerst in Vlaanderen stapsgewijs te groeien. De eerste contacten met Nederland zijn intussen ook al gelegd. Op termijn willen we deze mensen in de integrale Europese markt kunnen helpen.”

Normaliter zal de spin-off verzekerd zijn van recurrente inkomsten. “Een rolstoel voor kinderen wordt om de 3 jaar vernieuwd, bij volwassenen is dat om de 5 jaar. Op basis van het medische voorschrift wordt het systeem volledig terugbetaald door de VSB (Vlaamse Sociale Bescherming), als de rolstoel aan vernieuwing toe is”, besluit Frederik Vervenne. Zelf krijgt CoMoveIT financiële steun van het Gemma Frisius Fonds (verbonden aan Leuven Research & Development) en van private investeerders.
(BVC - Foto Kurt)

Uit: Ondernemers, editie 19-2021 (13/12/2021), Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

www.comoveit.com
Brugge Inc 310523 Cato Crevits 121 2023 09 14 121815 | Brugge Inc.

Vragen?
Suggesties?
Shoot!

Stel je vraag