Brugge.inc - Thuis voor de innovatieve onderneming. - Volg ons op LinkedIn - Mail naar aline@brugge.inc - Of bel ons op 0472 90 19 63

x

Het eerste Brugge.Inc impactrapport

Juni 2024 komt Brugge.Inc voor het eerst naar buiten met de impact die zowel de incubator als de start-ups die er huizen, gerealiseerd hebben sinds het ontstaan van de incubator 3 jaar geleden.

 | Brugge Inc.
Een stukje geschiedenis

Anno 2020 trekken veelbelovende tech en digitale start-ups uit de Brugse regio weg om elders in Vlaanderen hun ondernemingsplannen waar te maken. Een overduidelijk signaal dat Brugge dringend terug op de kaart moest worden gezet als innovatieve regio. Samen met Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen werkte de Stad Brugge daarom een ambitieus actieplan uit. Eind 2020 al werd de vzw Brugge.Inc gelanceerd.

In februari 2021 arriveerden de eerste 3 start-ups in de INC.ubator van Brugge.Inc. Een ietwat aarzelende start voor een nieuw initiatief dat Brugge op de kaart moest zetten als innovatieve regio en stimulerende omgeving voor tech en digitale start-ups. Fast forward naar vandaag en de aarzeling is weg. Mei 2024 zijn de 3 start-ups er 23 geworden.

De USP van Brugge.Inc

Innovatieve start-ups die door de selectie geraken, krijgen vanuit de INC.ubator een combinatie van 3 pijlers aangereikt: housing, coaching en community. Pablo Annys, voorzitter van Brugge.Inc en schepen van Ondernemen Brugge: “Die doorgedreven combinatie is de juiste gebleken, al hebben we het onszelf daarmee niet makkelijk gemaakt. We zien er bij de selectie van kandidaten streng op toe dat het gaat om innovatieve start-ups met de ambitie om te groeien. We willen niet zomaar zitjes vullen, we willen sterke ondernemingen zien ontstaan. We werken daarom bewust ook met twee interne businesscoaches, Evy De Bruyker en Aline Geldhof. Zij werken ter plekke en bouwen samen met de start-ups een intensief coachingstraject op maat uit. Ze matchen hen ook heel gericht met partners uit het Brugse ecosysteem.”

De belangrijkste impact cijfers

De ‘housers’ van Brugge.Inc realiseerden in 2023 samen een omzet van net geen 7,5 miljoen euro en stelden 34 mensen tewerk (freelancers niet meegerekend). 3 start-ups vroegen een patent aan, bijna 60% bracht een disruptief product of disruptieve dienst op de markt. Dit innovatieve talent kreeg ook in Vlaanderen én daarbuiten erkenning: de housers haalden samen 1 zilveren Henry Van de Velde Award, 3 tickets voor de Entrepreneurship World Cup en 1 erkenning als incubatee van het European Space Agency binnen.

Ook Brugge.Inc zelf wist als organisatie impact te maken. Het merk vindt niet alleen bij het brede publiek stilaan ingang, maar vooral ook in het Brugse start-up ecosysteem. 70% van de in totaal 90 kandidaat-housers vonden hun weg naar Brugge.Inc dankzij doorverwijzing vanuit corporates, kennisinstellingen of collega-startersinitiatieven. Omgekeerd leidde Brugge.Inc de 63 niet-geselecteerde kandidaten naar andere spelers toe. Daarnaast matchte Brugge.Inc de housers met corporate partners. Deze laatste traden op als expert, klankbord, tester, partner of klant en hielpen zo de start-ups op weg naar groei.

Na 3 jaar is Brugge.Inc goed op weg om de ambitie waar te maken, bevestigt Omar Mohout, Partner & Head of Digital bij Nova Reperta, die de digitale productbedrijven in Brugge.Inc analyseerde: “Brugge.Inc heeft in minder dan 4 jaar een opmerkelijke prestatie neergezet. Op Vlaams niveau hoort Brugge.Inc qua portfolio bij de top 10 clusters van digitale productbedrijven en scoort het beter dan bijvoorbeeld het Leuvense Arenberg Science Park of het Gentse Dok Noord. Op Belgisch niveau staat Brugge.Inc op een respectabele 15de plaats.

Meer weten? Lees hier ons impactrapport
Impactrapport Brugge.Inc
Brugge Inc 310523 Cato Crevits 121 2023 09 14 121815 | Brugge Inc.

Vragen?
Suggesties?
Shoot!

Stel je vraag