Brugge.inc - Thuis voor de innovatieve onderneming. - Volg ons op LinkedIn - Mail naar aline@brugge.inc - Of bel ons op 0472 90 19 63

x

AZ Sint-Jan Brugge investeert in multiparametertoestel

Categorieën
GezondheidszorgInnovatie
BRUGGE_INC_AZ_MULTIPARAMETERTOESTEL | Brugge Inc.
AZ Sint-Jan Brugge investeert in multiparametertoestel

De missie van AZ Sint-Jan? Innovatieve referentiezorg bieden met een sterke nadruk op een persoonlijke aanpak voor patiënt en zorgverlener. Om die ambitie waar te maken, werd begin 2018 de cel zorginnovatie opgericht. De doelstelling is om diensten, processen en de organisatie van zorg te vernieuwen. Projectleiders binnen de cel staan in voor de uitwerking, het beheer en de coördinatie van (verbeter)projecten in het verpleegkundig departement.

Multiparametertoestel


Een van de grootste projecten in 2020 binnen de cel zorginnovatie is de implementatie van multiparametertoestellen. Die meten snel meerdere vitale parameters zoals hartslag, bloeddruk en temperatuur. Aan de hand van een score herkent men zo sneller kritisch zieke patiënten.

Het toestel is bovendien gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier. Zo stromen de gemeten waarden automatisch door, wat de kans op eventuele fouten beperkt. Ook de werkdruk verlaagt: de tijd om vitale parameters te meten wordt haast gehalveerd.

Er zit trouwens nog een duurzaam kantje aan ook: het vermijden van wegwerpmaterialen reduceert het afval en verkleint de gebruikerskost.

Brugge Inc 310523 Cato Crevits 121 2023 09 14 121815 | Brugge Inc.

Vragen?
Suggesties?
Shoot!

Stel je vraag