Brugge.inc - Thuis voor de innovatieve onderneming. - Volg ons op LinkedIn - Mail naar aline@brugge.inc - Of bel ons op 0472 90 19 63

x

CoMoveIT is eerste spin-off van Campus Brugge

Categorieën
Co Move IT Smart afbeelding | Brugge Inc.

Elektrische rolstoelen worden doorgaans bestuurd met een joystick, maar voor sommige gebruikers is dit fysiek niet mogelijk. Voor hen brengt KU Leuven-spin-off CoMoveIT een slim rolstoelbesturingssysteem op de markt dat gebruikmaakt van sensoren en artificiële intelligentie.

Het nieuwe besturingssysteem, dat de naam CoMoveIT Smart kreeg, is goed nieuws voor mensen met complexe bewegingsstoornissen, vertelt professor Elegast Monbaliu van het Departement Revalidatiewetenschappen. Hij is één van de oprichters van de spin-off. “Denk maar aan rolstoelgebruikers met een hersenverlamming (cerebrale parese). Door hun aandoening maken zij veel onvrijwillige bewegingen, waardoor ze geen traditionele elektrische rolstoel kunnen bedienen. Zij zijn voor hun verplaatsingen dus aangewezen op de hulp van anderen. Ons rolstoelbesturingssysteem brengt daar verandering in en creëert een maximale onafhankelijke mobiliteit.”

CoMoveIT Smart heeft een hoofd-voetbesturingssysteem met sensoren en maakt gebruik van artificiële intelligentie om onwillekeurige bewegingen van de gebruiker te herkennen en te compenseren. Monbaliu: “Doordat ons systeem zich continu aanpast, kunnen ook gebruikers met complexe bewegingsstoornissen een elektrische rolstoel bedienen. Velen onder hen hebben goede intellectuele mogelijkheden, maar hun ernstige motorische problemen beperken hun opties. Ons rolstoelbesturingssysteem kan die motorische lock-in mee doorbreken. We kunnen deze groep rolstoelgebruikers dus meer autonomie, participatie en levenskwaliteit geven.”

Voor de verkoop zal CoMoveIT samenwerken met gespecialiseerde rolstoeladviseurs als VIGO. De spin-off zal dus zelf geen rechtstreekse verkoop van het product aan eindgebruikers voorzien.

Gezondheid en technologie centraal op Campus Brugge

“Met de lancering van CoMoveIT is de eerste spin-off voor KU Leuven Campus Brugge een feit,” zegt vicerector Piet Desmet, die ook academisch beheerder is van Campus Brugge. “Door de combinatie van gezondheid en technologie in haar product weerspiegelt deze spin-off de identiteit van onze campus. De campus in Brugge zet zich zo verder op de kaart als een echte Health and Tech Campus. Dit is een ambitie die we de komende jaren verder kracht zullen bijzetten door de campus uit te breiden. Zo kochten we onlangs grond waar nu nog een carwash op staat. Op deze grond gaan we ons campusconcept verder uitbouwen.”

Stad Brugge als uitvalsbasis voor deze spin-off is geen toeval. De zorgsector is er immers, naast onder meer het toerisme, één van de belangrijkste tewerkstellingssectoren. “Deze spin-off sluit dan ook perfect aan bij onze profilering als stad die niet alleen inzet op toerisme, maar ook op de gezondheidssector en het brede domein van technologie,” stelt burgemeester Dirk De fauw. “Met zijn uitvalsbasis in onze recent gelanceerde incubator Brugge.inc zal CoMoveIT mee een uithangbord zijn voor de ondernemende ambities van onze stad,” vult schepen Pablo Annys verder aan.

Brugge Inc 310523 Cato Crevits 121 2023 09 14 121815 | Brugge Inc.

Vragen?
Suggesties?
Shoot!

Stel je vraag