Brugge.inc - Thuis voor de innovatieve onderneming. - Volg ons op LinkedIn - Mail naar aline@brugge.inc - Of bel ons op 0472 90 19 63

x

Stad Brugge zet actief in op duurzame blauwe economie en brengt diverse partners rond de tafel om samen de focus te bepalen.

Categorieën
Haven & blauwe economieInnovatie
De haven van Zeebrugge | Brugge Inc.

Op 9 november 2021 nodigde de stad diverse stakeholders uit om samen te bekijken welke kansen op tafel liggen. Naast het stadsbestuur van Brugge waren de directie van de haven van Zeebrugge, diverse kennisinstellingen en andere stakeholders aanwezig op dit event. Ook De Blauwe Cluster schoof mee aan tafel en brengt verslag uit.

Tijdens het overleg werd besloten om op enkele relevante aspecten van de blauwe economie te focussen en concrete vormen van samenwerking op te zetten. Een scherpe focus biedt immers de beste kansen om daadwerkelijk vooruitgang te boeken binnen de sector.

De thema’s die het meest aansluiten bij de sterktes van het Brugse ecosysteem zijn:
- nature-based solutions voor kustbescherming
- blauw toerisme
- smart sea.

Nature-based solutions voor kustbescherming

Tijdens het overleg gaven het stadbestuur en de haven aan dat zij bereid zijn om Zeebrugge als testgebied voor nature-based solutions ter beschikking te stellen. KU Leuven zal het initiatief nemen om via vervolgoverleg met relevante actoren de mogelijkheden te onderzoeken.

Blauw toerisme

Een van de pistes die onderzocht worden is de mogelijkheid om stakeholders aan de kust via sociale innovatie te betrekken bij de veranderingsprocessen die noodzakelijk zijn omwille van bijvoorbeeld klimaatverandering of de energietransitie. UGent heeft in dat verband al een projectvoorstel ingediend bij De Blauwe Cluster.

Verder is samenwerking mogelijk binnen het Europese Interreg-project FACET, dat bedoeld is om ondernemers in de toeristische sector te stimuleren om circulaire oplossingen toe te passen binnen hun bedrijf. De Blauwe Cluster is partner in dit project en zal nagaan welke rol stad Brugge hierbij kan spelen.

Smart sea

In de Brugse regio zijn er heel wat bedrijven en instellingen die actief bezig zijn rond digitalisering, automatisatie en/of drones, waaronder Citymesh, dotOcean, Prophesea, Howest & Vives. Voor dit thema bekijkt de Blauwe Cluster de mogelijkheid om een COOCK-project op te zetten om de kennis die bij de kennisinstellingen aanwezig is te vertalen in concrete cases voor kmo’s.

Op dit moment werkt De Blauwe Cluster ook al samen met VIVES in het kader van het EFRO-project Drone-Innovations. Dit project (onder leiding van POM West-Vlaanderen) investeert niet alleen in infrastructuur, maar zet ook in op het ondersteunen van drone-innovaties en communicatie. Zo was er op 1 oktober een themadag onderwater- en varende drones op de marinebasis te Zeebrugge.

De haven van Zeebrugge | Brugge Inc.
Brugge Inc 310523 Cato Crevits 121 2023 09 14 121815 | Brugge Inc.

Vragen?
Suggesties?
Shoot!

Stel je vraag